- HÍREK -
 

A "WATERWORLD - KÖRÖS 2006"
vizitábor
részletes programleírása

A LÉTAFIT SE immár nyolcadik alkalommal szervezi meg a gyerekek nyári vizitáborát, melyet annakidején a településen dolgozó testnevelõ kollegákkal együtt találtunk ki, szerveztük meg elsõ ízben még a keleti-fõcsatornán, támogatás nélkül kezdetlegesen, bérlet felszerelésekkel, kevés résztvevõvel, de annál nagyobb élménnyel. Ezután már évrõl évre többen csatlakoztak hozzánk. Így ma már hat helység gyerekei vesznek részt.

Az elõzõ évi jó tapasztalatokra alapozva a Kettõs-Köröst választottuk kiindulópontként. Az is bebizonyosodott, hogy a Kettõs-Körös ezen szakasza infrastruktúrális szempontból sokkal kiépítettebb, ami megkönnyíti a táborozást is. A folyó vízmélysége is optimális a vizitúrázás szempontjából, ráadásul csekély sodrása és a hajóforgalom elhanyagolhatósága miatt a balesetveszély is minimálisra csökken.
Több idõt szánunk a vizijártassági képzésekre, melyek között jócskán lesz játék és szabad program is. Az idén már azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kezdõk mellett haladók is lesznek, akik más jellegû, komolyabb képzést igényelnek. Ezt differenciált foglalkozások keretein belül óhajtjuk megoldani. Az elsõ két nap ( a tökéletesebb képzés érdekében) helyben maradunk, majd a harmadik naptól, amikor már tisztában vannak az alapokkal, vándortábor jelleggel rójuk le az "elõírt" túra távját.

A tavakban, folyókban történõ fürdõzést belügyminisztériumi rendelet szabályozza, most is, mint minden évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket is megismerjék, illetve komolyan vegyék a gyerekek.
A négy évvel ezelõtt bevezetett elméleti képzést és vizijártassági vizsgát az idén is szeretnénk megvalósítani, látván, hogy a gyerekek nagyra értékelik, és komolyan veszik.Természetesen a vizjártassági képzés anyagát is bõvítjük, illetve figyelembe vesszük a helyszín speciális adottságait (horgászhajó forgalom, toronyugrás Szanazugban, meredek partszakaszok).

Az általunk kitûzött gyakorlati célok (vízbiztos úszás, speciális folyóvízi úszás technika elsajátítása, kenu és kajak kormányzása, társ kimentése mélyvízbõl, a túra távjának (50 km) teljesítése) mellett nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti képzésre is. (A szabadvízi fürdõzés, a sátorozás, a horgászás szabályaira).

Természetesen nem maradhat ki a környezet védelmére való nevelés sem, melyet az idén is hangsúlyosan szeretnénk kezelni. Terveink között szerepel a táborhelyek fokozott tisztántartása és a folyó szemetektõl (mûanyag flakonok) való megtisztítása a kenukban elhelyezett szemetes zsákok segítségével. Emellett több, a vízparton szervezett gyalogtúra segítségével szeretnénk az állat és növényvilágról alkotott ismereteiket bõvíteni, s ezáltal a természet megbecsülésére és szeretetére buzdítani.

A szabadtéri fõzések hangulata semmivel sem pótolható. Az idén is tervezzük néhány hagyományos "paraszt" étel elkészítését, melyben nagyon szívesen vesznek részt a gyerekek. Az elmúlt években pl. sikerült a halászléhez teljes mértékben önállóan megfogniuk a halat.
Vizitáborainkat a korábbi évek tapasztalatára építve gondos elõkészítõ munka után kezdjük el. Minden évben változtatunk valamit a programokon, vagy a túra távjain, helyszínein. Természetesen már vannak olyanok, akik másod-, harmad-, negyed ízben vesznek részt a táborban, nekik kiemelt feladatokat szánunk a tábor szervezése lebonyolítása tekintetében.

Az elõkészítõ tevékenység során bejárjuk a túra útvonalát vízen és szárazon egyaránt. Ezekre a bejárásokra "többszörös" vizitúrázókat választunk. Ennek a bejárásnak kapcsán jelöljük ki a kikötésre alkalmas helyeket, felderítjük az esetleges akadályokat, veszélyeket. Ilyenkor választunk táborhelyet, lefoglaljuk a szállást, ahol nincs, ott alkalmassá tesszük a területet. Megrendeljük az élelmiszereket stb.

A kenuk karbantartása is ilyenkor esedékes. Az egyesület tulajdonában lévõ kenuk évrõl-évre amortizálódnak. Minden évben a túra szezon elõtt át kell vizsgálni ezeket. A javítási munkákat szakember vezetésével végzik a gyerekek.

A fiatalok bevonására különösebb pedagógiai módszer nem szükséges. Alapvetõen igénylik az aktív részvételt. Természetesen aki már részt vett ilyenben az élmények továbbadása elegendõnek bizonyul.
Ezenkívül fénykép és videó bemutatót tartunk minden évben az érintett iskolákban, ami jelentõsen felkelti az érdeklõdésüket.

A tábor lakói a túra során egyfajta elszigetelõdést élnek meg. A külvilágtól távol csak magukra, illetve társaikra számíthatnak. Sok olyan szituáció adódik, ahol a bátorság az önzetlenség a segítõkészség megmutatkozik és nagy kincsnek számít. Közösségi életük nagymértékben fejlõdik, melynek nagy hasznát veszik a civil (iskolai) életben is.

Ezek mellett természetesen a sport általi nevelés színtere is a tábor. Akaraterõ, összetartozás, a csapatmunka elõnyei stb.
Mindezeket a tevékenységeket a természetben végezzük, ez így elképzelhetetlen a természetre való vigyázás nélkül. Megtanulják, hogy csak akkor élvezhetik a természet vendégszeretetét, ha maguk is vigyáznak a természetre.

Minden évben elméleti és gyakorlati vizijártassági vizsgával zárul a tábor, melyet utolsó elõtti napon tesznek a gyerekek. Ez jelzi, hogy komoly anyagot sajátítanak el és komolyan is veszik.

A vizsgák során szinte mindenki megfelel, de meg is dolgoznak a sikerért. Az utolsó estén tábortûz mellett beszéljük meg a táborban történteket. Ilyenkor õszintén jó hangulatban beszélnek a gyerekek és több problémára is fény derül, melyet a következõ szervezéskor igyekszünk kiküszöbölni. A tábor eredményességét a jó hangulat, a vizsgák eredménye, másfelõl pedig a következõ évben jelentkezõk létszáma mutatja meg….

bertóthy tamás

vissza>>